Nog meer voordeel voor de leden van Het Postmerk.

De postmerk ledenpas

Nieuw:

- Agenda voor de maand November.

- Veiling voor de maand November. 


Welkom:
Een postzegel is meer dan een stukje papier dat recht geeft op verzending.
Postzegels bieden een verrassende en veelzijdige kijk op onze wereld. Het zijn kleine kunstwerken die de wereld in alle mogelijke facetten uitbeelden.

Het Postmerk is een vereniging van leden die interesse hebben in postzegels en postverkeer.
Het Postmerk is actief in de regio Utrecht en houdt haar bijeenkomsten op een uitstekend bereikbare plaats in De Bilt.

Bent u geïnteresseerd in postzegels of poststukken, dan nodig ik u graag uit eens rond te kijken op onze website. Wilt u liever op meer persoonlijke manier nadere informatie verkrijgen, belt u dan gerust met dhr Otto Verkoren telefoon: 030 2204027Met vriendelijke groet,
Otto Verkoren, voorzitter.
Postmerknieuws digitaal.

Klik op het plaatje om het "Postmerk Nieuws" te openen."

Van het bestuur.

Het is weer zover... Op een zaterdag in november wordt alweer enkele jaren de grote najaarsveiling gehouden en ook dit jaar is het er weer van gekomen. Circa 650 kavels zijn in het afgelopen half jaar opgespaard om deze veiling te vullen. De kavels komen van 27 inzenders en 10 nalaten-schappen.

De veiling staat ook open voor filatelisten van buiten onze club, zodat die op een mooie manier met het Postmerk kunnen kennismaken. De vei-lingkavels kunnen vanaf 9.30 uur worden bekeken en om ongeveer half een wordt er gestart met het veilen van de eerste kavels. En het is weer een hele mooie veiling geworden. Vele fraaie en ook duurdere zegels en series van Nederland en het (voormalige) overzeesche gebied komt u tegen. Ook de andere West-Europese landen zijn goed vertegenwoordigd met vooral veel Duitsland.

Dit jaar wat minder albums maar wel weer wat meer poststukken. Het geheel mondt uit in een veiling van ca 650 kavels. Personen, die niet in de gelegenheid zijn om de veiling te bezoeken kunnen een schriftelijk bod uitbrengen middels een biedbriefje achterin deze catalogus. De veiling is ook te zien op onze site www.postmerk.nl waar ook van vele kavels mooie plaatjes te zien zijn. Staat uw gewenste kavel er niet bij, dan even een berichtje naar ondergetekende en ik stuur een kopie naar u toe.

De leden van Het Postmerk kunnen ook alvast loten kopen ( 1,00 euro per stuk) voor de verloting in de maand december. Deze zaterdag zult u het Rondzendverkeer en het Winkeltje moeten mis-sen!!

Komende bijeenkomsten:

  • Donderdag 14 december 2017.
  • Donderdag 11 januari 2018.
  • Donderdag 8 februari 2018.
  • Donderdag maart 2018.
  • Donderdag april 2018.
  • Donderdag mei 2018.
  • Donderdag juni 2018.

Verslag vorige ledenbijeenkomst

De veilingmeester opende iets na 20.00 uur de bijeenkomst en consta-teerde dat de opkomst groot was. Omdat er geen verdere mededelingen waren werd allereerst een nieuw lid geballoteerd. Ondanks zijn afwezig-heid werd de heer Nauta, voorgesteld door Pieter van Kooten, verwel-komd als nieuw lid met een luid applaus. Daarmee staat de teller voor 2017 op 7 nieuwe leden. We zijn verheugd door deze instroom. Er werd even stilgestaan bij de begroting voor 2018. Twee leden stelden enkele vragen over de opbouw van de diverse kosten en de kosten van commissies, en de stijging van de porto na 1 januari 2018.
De begroting werd goedgekeurd en de hoogte van de contributie blijft dan ook gelijk aan de vorige jaren. € 12,50 voor leden met een digitaal postmerknieuws, € 17,50 als u een papieren versie wilt ontvangen en de abonnees op het maandblad Filatelie dienen er nog € 20,57 bij op te tellen. Betalingen gaarne op rekening NL43INGB0001690829.
Ook werd er een minuut stilte gehouden in verband met het overlijden van ons erelid de heer Jos Op den Kamp.
De 55 aanwezige leden bij de bijeenkomst kregen daarna de kans om bij het kienen een postzegelprijsje in de wacht te slepen. De eerste 3 geluk-kigen waren: Mv. Tonny van Wijk, Mv. Akke Dijkema en de Hr. Frank Drijkoningen. Na een kwartiertje pauze werd er gestart met de veiling van 100 kavels met een inzet van € 1,00 en daarna nog 50 collecties uit de Nalatenschappen. Toen de rook was opgetrokken bleken er nog 20 kavels niet verkocht. Om precies 22.00 uur sloot de Veilingmeester de bijeenkomst en konden de kopers hun verworven kavels afhalen, uiteraard na betaling