Nog meer voordeel voor de leden van Het Postmerk.

De postmerk ledenpas

Nieuw:

- Agenda voor de maand September.

- Veiling voor de maand September. 


Welkom:
Een postzegel is meer dan een stukje papier dat recht geeft op verzending.
Postzegels bieden een verrassende en veelzijdige kijk op onze wereld. Het zijn kleine kunstwerken die de wereld in alle mogelijke facetten uitbeelden.

Het Postmerk is een vereniging van leden die interesse hebben in postzegels en postverkeer.
Het Postmerk is actief in de regio Utrecht en houdt haar bijeenkomsten op een uitstekend bereikbare plaats in De Bilt.

Bent u geïnteresseerd in postzegels of poststukken, dan nodig ik u graag uit eens rond te kijken op onze website. Wilt u liever op meer persoonlijke manier nadere informatie verkrijgen, belt u dan gerust met dhr Otto Verkoren telefoon: 030 2204027Met vriendelijke groet,
Otto Verkoren, voorzitter.
Postmerknieuws digitaal.

Klik op het plaatje om het "Postmerk Nieuws" te openen."

Van het bestuur.

Voor de zomervakantie spraken wij de hoop uit, dat onze Vereniging ook in het najaar van 2017 enkele nieuwe, enthousiaste verenigingsleden mocht verwelkomen, (ook om de spanning bij de lopende ledenwerfactie te vergroten). Intussen heeft zich weer één nieuw lid aangemeld, die tijdens de septemberbijeenkomst hopelijk begroet kan worden. Nog en-kele maanden te gaan, voor enkele nieuwe leden. Wie wordt de winnaar van de ledenwerfactie?
Tijdens de septemberbijeenkomst staat opnieuw een “lezing van eigen bodem” op het programma. Het Bestuur had zich ten doel gesteld om in 2017 tenminste vier filatelistische lezingen te kunnen bieden, waaronder enkele van leden van Het Postmerk. Het ziet ernaar uit dat dit streefgetal ook daadwerkelijk wordt gehaald, ook door Postmerkleden. Geïnteres-seerd om het ook eens te proberen, aan de hand van een (gedeelte van) uw eigen verzameling? Het bestuur staat u graag, eventueel ook met raad en daad, terzijde.
De voorbereidingen voor de Grote Najaarsveiling (zaterdag 11 november 2017) vorderen gestaag. Wanneer de voortekenen niet bedriegen wordt het opnieuw een memorabele veiling, met o.a. een aantal fraaie en hopelijk ook gewilde kavels.

Komende bijeenkomsten:


Donderdag 12 oktober 2017.
Zaterdag 11 november 2017.
Donderdag 14 december 2017.

Verslag van de ledenbijeenkomst van 8 juni 2017.


Eenenveertig leden waren naar het H. F. Wittecentrum gekomen voor de laatste Postmerkbijeenkomst voor de zomervakantie. Op het programma stond o.a. de jaarlijkse Postmerkquiz, die inmiddels welhaast een traditie is geworden. Vijfentwintig multiple choice vragen testten zowel de filatelistische kennis van de aanwezigen, alsook de (afgeleide) kennis van sport en fauna. Vier van de aanwezigen behaalden de hoogste score, als beste Ronald Coljee, als tweede Gerard Carrière en na hen, ex aequo, Jan Wildschut en Gerrit Dikkers. Allen kregen een filatelistische prijs, terwijl onder de overige deelnemers twee troostprijzen werden verloot.
Na een korte pauze namen de veilingmeester en zijn eega voortvarend de maandelijkse veiling ter hand, efficiënt en humoristisch. Tegen 22.00 uur waren de gebruikelijke 100 kavels weggehamerd, waarna de kopers snel geholpen konden worden via de succesvolle, gecomputeriseerde veilingadministratie en de bijbehorende financiële afwikkeling. Opgetekend door de plaatsvervanger van de secretaris.

Opgetekend door de plaatsvervanger van de secretaris.